Het verschil tussen veiligheidsborden en gebodsborden

Je hebt misschien weleens van de termen veiligheidsborden en gebodsborden gehoord. Alleen wat is het verschil nou eigenlijk hiertussen? Het is eigenlijk heel simpel. Veiligheidsborden zijn de overkoepelende term voor verschillende soorten borden voor in de bedrijfsomgeving zoals bijvoorbeeld verbodsborden, gebodsborden of waarschuwingsborden. Gebodsborden zijn rond en hebben een wit pictogram en een blauwe achtergrond. Ze geven een gebod aan en je ziet vooral gebodsborden zoals veiligheidsbril verplicht, gehoorbescherming verplicht, veiligheidshelm verplicht, handen wassen en dergelijke terug op de werkvloer.

Europese normen voor borden op de werkvloer

Tegenwoordig zijn er Europese normen voor veiligheidsborden zodat deze overal binnen Europa herkenbaar zijn op de werkvloer ongeacht de taal die men spreekt. Er is een uniform beleid ontstaan op het gebied van borden op de werkvloer en veiligheidssignalering. Hierdoor is er een hogere mate van veiligheid ontstaan. De norm die gevolgd wordt is de ISO 7010 norm. De borden zijn herkenbaar voor iedereen, er is een betere communicatie, veiligere werkomstandigheden en ze zijn toepasbaar op allerlei locaties.

De meest voorkomende veiligheidsborden

De borden die het meeste voorkomen binnen bedrijven zijn het verzamelplaats bord. Dit bord wordt vaak buiten op een plek met genoeg ruimte bevestigd. De beste grootte voor dit bord is 25 x 25 centimeter. Als je een groter bord zoekt dan kan je denken aan 60 x 60 centimeter. Een verzamelplaats bord geeft aan waar mensen bij een calamiteit kunnen verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij brand, terrorisme of extreme weersomstandigheden. Het is een van de meest essentiële borden binnen een bedrijf net zoals een brandblusser bord. Deze zijn meestal 10 x 10 centimeter of 20 x 20 centimeter. De borden worden altijd bevestigd vlakbij een brandblusser om mensen te informeren. Ook een brandmelder bord of een brandalarm bord wordt veel gebruikt.

 Andere veelvoorkomende borden

Daarnaast vind je vaak een algemeen waarschuwingsbord terug. Dit driehoekige bord maakt mensen duidelijk dat er een mogelijk gevaar aanwezig is en zorgt ervoor dat men meer alert is en erge verwondingen kunnen oplopen als ze niet opletten. Een bord verboden toegang voor onbevoegden is ook vaak essentieel voor bedrijven om overlast te voorkomen. Niet iedereen heeft toestemming om in bepaalde ruimtes te komen namelijk. Een verboden te roken bord is misschien wel het meest gebruikte bord tegenwoordig. Je ziet dit bord op vele locaties terug. Uiteraard vind je ook bijna overal borden terug die de nooduitgang aangeven.

Plaats een reactie