Nieuwe bouwregels van de overheid

Met de nieuwe bouwregels die in aantocht zijn, wordt bouwen steeds leuker. Het aantal situatie waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is verminderd. Bestaande vergunningsvrije bouw wordt uitgebreid, en er komen nieuwe mogelijkheden bij. Maar ook vergunning plichtig bouwen heeft veel mogelijkheden. Duurzaamheid en natuurlijke materialen geven de mogelijkheid om een eigen plek te maken. Een aannemer is daarbij een belangrijke schakel. Hij is degene die van een idee of concept een werkelijk bouwwerk maakt. De keuze van de aannemer is daarbij erg belangrijk. Het kostenaspect speelt als altijd een belangrijke rol, maar andere factoren kunnen nog veel belangrijker zijn. Een zo’n aspect is de specialisatie van de aannemer. Deze kan te maken hebben met hetgeen gebouwd moet worden, maar kan ook te maken hebben met waarin gebouwd wordt.

Is een aannemer noodzaak?

Vaak hebben (aanstaande) bewoners een heel duidelijk beeld van wat ze willen met een pand. Toch is de assistentie van een goede aannemer zeker geen verkeerde keuze. Een aannemer is bij uitstek geschikt om de technische details van een klus in te vullen. Soms komt daardoor een heel ander idee boven water, wat wel degelijk in het straatje van de opdrachtgever past. Als het idee nog veel vager is, heeft de aannemer een belangrijker rol. Dan kan de aannemer vanuit zijn technische kennis de plannen van de klant een stuk duidelijker maken.

Advies over verbouwen

Ook het object waarin gebouwd wordt is belangrijk. De aannemer kan helpen om een bestaand huis te versterken. Nu bij de nieuwe bouwregels uitgebouwd mag worden tot vier meter, wordt een aanbouw meteen een flinke uitbreiding. Deze kan, mits goed uitgevoerd, en met inachtneming van de aard van het huis, een flinke waardevermeerdering van het pand geven. De aannemer is de aangewezen persoon om deze mogelijkheden vorm te geven, eventueel in overleg met een architect. Toch hebben veel aannemers al flink goede concepten in huis om tot het gewenste resultaat te komen. Dit zonder dat meteen een architect aangenomen hoeft te worden.

Verbouwen van monumenten

Bouwen in (Rijks)monumenten heeft weer heel andere regels en (on)mogelijkheden. Ook daarvoor zijn er specialistische aannemers. Zij zijn gewend om te werken binnen de beperkingen die de monumentstatus van een pand heeft. Daardoor zijn heel wat monumenten nu nog steeds rendabel te gebruiken voor openbare taken, maar ook voor bewoning. Ook het werken in een tuin heeft hele andere regels dan werken aan een huis. Natuurlijk mag u zoveel tuinmeubelen neerzetten als u zelf wilt, maar dit geldt niet altijd voor een blokhut of een schuur.

Kies een betrouwbare aannemer

De band tussen aannemer en klant is dus belangrijk. Er moet een duidelijke klik zijn tussen bouwer en klant. Dan zal de aannemer meer aan het werk kunnen toevoegen dan alleen wat op papier is gezet. Dan zal de aannemer meerwaarde aan het pand toevoegen. Deze meerwaarde wordt niet alleen uitgedrukt in geld. De meerwaarde zit ook in de extra ruimte die voor de bewoner beschikbaar komt, het extra woongenot wat dit geeft, en de extra waardering die de bewoner voor zijn eigen huis kan opbrengen. Dat is misschien nog wel belangrijker als de extra waarde die in de stenen komt te zitten.

Plaats een reactie